วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 
บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)ดูรายละเอียด
    ผู้สื่อข่าวการเมือง 1 ตำแหน่ง (กองบรรณาธิการมติชน) คลิกดูรายละเอียด
    พนักงานขายโฆษณา 3 ตำแหน่ง คลิกดูรายละเอียด
    ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 1 ตำแหน่ง (กองบรรณาธิการมติชน) คลิกดูรายละเอียด
    ผู้สื่อข่าวการศึกษา 1 ตำแหน่ง (กองบรรณาธิการมติชน) คลิกดูรายละเอียด
    เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2 ตำแหน่ง (ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน) คลิกดูรายละเอียด
    พนักงานศิลป์ 1 ตำแหน่ง (โฆษณา) คลิกดูรายละเอียด
    Motion Graphic 1 ตำแหน่ง (กลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คลิกดูรายละเอียด
    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 ตำแหน่ง คลิกดูรายละเอียด
    เจ้าหน้าที่ทัวร์ 1 ตำแหน่ง (ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน) คลิกดูรายละเอียด
    ผู้ช่วยเชฟ 2 ตำแหน่ง (ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน) คลิกดูรายละเอียด
บริษัท งานดี จำกัด ดูรายละเอียด
    Web Master 1 ตำแหน่ง (บริษัท งานดี จำกัด) คลิกดูรายละเอียด
Privacy Policy | Trademarks and Legals All Contents Copyright © 2005 Matichon Public Co., Ltd.