27 พฤษภาคม 2561 

รายละเอียดบริษัท

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.)
สถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน (โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเดิม) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสร พงศ์พิศ เป็นอธิการบดี ต้องการรับสมัครอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษเพื่อปฎิบัตงานสอน งานฝึกอบรม และงานบริหารจัดการในโครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อปวงชน

13/2 หมู่ 1 ถ. แม่กลอง - บางนกแขวก ต . บางคนที อ. บางคนที สมุทรปราการ 75120
โทรศัพท์ : 08-1945-1455 โทรสาร : -
email : info@life.ac.th
website : www.life.ac.th


Privacy Policy | Trademarks and Legals All Contents Copyright © 2005 Matichon Public Co., Ltd.