มติชน-เครือซิเมนต์ไทย


   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบหนังสือโครงการ 'มติชน-เครือซิเมนต์ไทย จุดประกายปัญญา ปี 2' ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 9 และโถงชั้นล่างอาคารสำนักงาน ภายในงานมีผู้บริหารจากพันธมิตร 2 องค์กร คณาจารย์และผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
   เคุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน กล่าวถึงความเป็นมาและรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ว่า บริษัทมติชนนอกจากจะทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมการรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายจากการจัดทำโครงการต่างๆ อาทิ โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญาของกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น

   สำหรับ 'โครงการมติชน-เครือซิเมนต์ไทย จุดประกายปัญญา' ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยเปิดกว้างให้ผู้แทนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เขียนจดหมายบอกเล่าถึงความจำเป็นในการขอรับบริจาคหนังสือจากโครงการ แล้วคัดเลือกให้เหลือเพียง 100 โรงเรียน จากจดหมายกว่า 1,000 โรงเรียน

   คุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย กล่าวถึงบทบาทของเครือซิเมนต์ไทยในการผลักดันโครงการครั้งนี้ว่า เครือซิเมนต์ไทยถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ
   

      ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรอย่าง บมจ.มติชน โดยเครือซิเมนต์ไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาหนังสือ และหวังว่ากิจกรรมการมอบหนังสือนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเยาวชนและเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยในชนบทมีความรู้ และมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

      โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ เพราะเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้แพร่หลายโดยมีหนังสือดีเป็นเครื่องมือ เครือมติชนและเครือซิเมนต์ไทยเชื่อว่า กิจกรรมการมอบหนังสือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้เด็กไทยในชนบทมีความรู้ และสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต