คณะกรรมการ

คณะกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ
2. ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
5. นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ
6. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไทย สุพานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.