แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2556

หัวข้อ Download
ประจำปี 2556
- การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 MATITT
- ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
- ส่วน 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
- ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
- สารบัญ(ใหม่)
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.