แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ ปี 2559

วัน/เดือน/ปี หัวข้อ
30 ธันวาคม 2559 การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ล่วงหน้า
23 ธันวาคม 2559 แจ้งผู้บริหารลาออกและแต่งตั้งผู้บริหาร
11 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
11 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
11 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
11 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2
24 มิถุนายน 2559 แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
13 พฤษภาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
13 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1
13 พฤษภาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
12 พฤษภาคม 2559 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
18 มีนาคม 2559 แจ้งการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
26 กุมภาพันธ์ 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
26 กุมภาพันธ์ 2559 งบการเงินราบปี 2558
26 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
2 กุมภาพันธ์ 2559 การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.