แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560

วัน/เดือน/ปี หัวข้อ
13 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พฤศจิกายน 2560 ชสรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่3(F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาส 3/2560 (สอบทานแล้ว)
3 ตุลาคม 2560 ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีปรับปรุงโครงสร้างกิจการ (แก้ไข)
2 ตุลาคม 2560 ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีปรับปรุงโครงสร้างกิจการ
29 กันยายน 2560 การปรับปรุงโครงสร้างกิจการ
11 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
11 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2(F45-3)
11 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาส 2/2560( สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2560 ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว)
8 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท
25 เมษายน 2560 แจ้งมติชนที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
17 มีนาคม 2560 แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
24 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
24 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.