งบการเงิน

งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551
หัวข้อ Download
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- งบการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.