เส้นทางความรับผิดชอบต่อสังคม เครือมติชน
ปี พ.ศ. 2521 - 2530  
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ศาลากลางน้ำ วัดศรีโคมคำ กว้านพะเยา
ปี พ.ศ. 2531 - 2540  
2538 โครงการรณรงค์อนุรักษ์คลองแสนแสบสัมมนาสัญจร เวทีสาธารณะประชาชาติเศรษฐกิจการเมือง (รณรงค์เลือกตั้ง)
ปี พ.ศ. 2541 - 2550  
2546 โครงการระดมหนังสือเข้าห้องสมุด
2548 ห้องสมุดพร้อมปัญญา
2550 โรงเรียนไอซียู
ปี พ.ศ. 2551  -  2556  
2551 โครงการจุดประกายปัญญา
2552 ตู้อักษรซ่อนปัญญา
2553 แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง
2554 ร่วมฟื้นฟูประเทศไทย
2555-2556 รณรงค์ฟื้นฟูคลองเปรมประชากร ปลูกป่า บูรณะศาลาการเปรียญไม้สักเก่า 150 ปี วัดแก้วไพฑูรย์ บูรณะพระประทานพระอุโบสถวัดพระบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2557 - 2559  
2557 แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  
2558 แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  
2559 แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  
ปี พ.ศ. 2560  
2560 แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง
   
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.