หน้า 70
กวีกระวาด

วิกมล ดำด้วงโรม

ไม้มงคล

กาสะลอง/ทองกวาว/ขาวทุ้งฟ้า

อังสนา/นาคบุตร/รัง/ตุ๊ดตู่

ห้าขี้แพะ/พูคาว/จันทร์ขาว/ปู

เฉียด/ประดู่ชิงชัน/ปี้จั่น/ร้างมะพลับใหญ่/จะไคหอม/สะกรอมป่า

ศรีตรัง/จ้า/สนเขา/สะเดาช้าง

พะยอมทอง/ไทรย้อย/สร้อยพี/ยาง

แต้/หางค่าง/ซางดง/ชงโค/ปาร์มสัตบรรณ/ตระบก/ตระบากโคก

โมกมัน/มะโหกแดง/หมากแกง(ขาม)

ช้างน้าว/ขะจาว/ก๋าว/ก้ามกราม

มะค่าหนาม/หอมนวล(ลำดวน)/จันเนาวกาน/กันเกรา/เสลา/แคน

ดู่สะแดน/แดงจีน/ตีนเทียน/หมัน

ช้างเผือกหลวง/จวงดง/ดู่/มะดัน

ชิงชัน/กัลปพฤกษ์/ซึก/ครินีมะหาด/มะปีส่า/ยะหา/จาน

ทองบ้าน/เทพธาโร/ทิง/โกกี้

กระซิก/ศรียะลา/สารพี

สัก/ฝ้ายคำ/กากี/สีเสียด/ไทรมะค่าโมง/ตุ่มตัง/กำลังเสือโคร่ง

จิกทะเล/ลำโพง/สำโรง/ไผ่

มะเดื่อ/กระเจ๊าะ/ผีเผา/สะเดา/ไคว

ตะแบกไข่/เคี่ยมดำ/มะกล่ำต้นอินทนิน/นนทรี/อีแรด/จั่น

ตะเคียนชัน/กันโตด/ตะแบกขน

โพทะเล/ลิงง้อ/หูกวางมน

กาแซะ/สน/ขี้เหล็กหวาน/กาฬพฤกษ์หมายเหตุ : ชื่อต้นไม้มงคลประจำ 76 จังหวัด